Onze diensten

Efficiënt en Effectief. 24/7 indien nodig.

Bedrijven

begeleiding bij aanname en ontslag van lager, midden en  het hoger kader; begeleiding bij fusie, overname en bedrijfsbeëindiging, faillissement of voorkoming daarvan; contracten, incasso vanaf € 10.000,-, huurrecht en intellectueel eigendom; reïntegratie.

Werknemers

het voorkomen van ontslag, begeleiding bij ontslag, aanvechten van ontslag of afwikkeling van het ontslag; loonvorderingen; reïntegratie.

Mediation

Mediation

Mediation is het oplossen van een kwestie (conflict, onenigheid, verstoorde verhoudingen) tussen partijen door met elkaar hierover in gesprek te gaan. En wel onder begeleiding van een Mediator.

Doelstelling is om de kwestie op te lossen op een wijze en met resultaat waar beide partijen tevreden mee zijn en de relatie op een gezonde wijze voortgezet kan worden (herstel-mediation), of dat partijen op een goede manier uit elkaar gaan (exit-mediation).

De Mediator is strikt neutraal, staat niet boven de partijen en zorgt ervoor dat partijen zelf samen tot (creatieve) oplossingen komen. In het Mediationproces worden meerdere fases doorlopen om tot een voor beide partijen optimaal resultaat te komen.

De mediator kan meer of minder faciliterend/begeleidend zijn en/of meer of minder sturend en mee zoekend naar een oplossing. Ook kunnen met de partijen afzonderlijke gesprekken gevoerd worden, als dit in het proces wenselijk is.

Het resultaat wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd, zodat alles duidelijk is en er niet later misverstanden over ontstaan. Partijen kunnen zich door iemand laten bijstaan tijdens de gesprekken. Voorwaarde is wel dat partijen gelijkwaardig aan de gesprekken deelnemen. Alles wat tijdens de Mediation wordt besproken is en blijft strikt vertrouwelijk.

Uw advocaat en mediator

Jos Smits
Jos Smits
Advocaat & Mediator

Home

Het kantoor biedt u toegevoegde waarde in advisering, de onderhandelingen met de wederpartij en procesvertegenwoordiging indien schikking niet haalbaar blijkt.

Mr. J.M.A. Smits heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Arbeidsrecht
    • Arbeidsmediation

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het kantoor ontvangt geen derdengelden.