Coaching

Ter voorkoming van, of ondersteuning van problemen met een ander partij, werkgever of werknemer, is persoonlijke ondersteuning op de achtergrond door een coach zeer geschikt. De gecoachte wordt zelfverzekerder, weet wat hij wil en kan beter voor zich zelf opkomen. Tevens zorgt de coach ervoor dat dossiervorming plaatsvindt ter ondersteuning van een eventueel gerechtelijk proces.

Los van (dreigende) conflicten is Smits als coach is staat om de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid te vergroten.