Contact

Contactformulier mediation

Middels het formulier hieronder kunt u een contactverzoek voor mediation indienen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden, het SMA Mediation Reglement en de Gedragsregels voor de SMA Mediator worden op aanvraag toegezonden.

Contactgegevens

Smits Advocatuur & Mediation

Zomerkade 294
1273 SV Huizen

T: 035-5233120
F: 035-5233118

Aanmeldingsformulier arbeidszaak

Middels het aanmeldingsformulier hieronder kunt u uw zaak bij ons aanmelden. U kunt het formulier automatisch per e-mail verzenden. Het formulier is ook met een druk op de knop uit te printen zodat u dit desgewenst kan faxen of per post kunt toezenden.

U ontvangt dan uiterlijk de volgende dag antwoord. In spoedeisende zaken nemen wij telefonisch contact met u op.

Personalia

Arbeidsovereenkomst


Geschil/adviesvraag

S.v.p. ter beoordeling van het geschil de navolgende stukken nasturen (wel zelf kopie bewaren):

  • arbeidsovereenkomst
  • aanstellingsbrief
  • laatste drie beoordelingen
  • laatste salarisstrook + recente jaaropgave + ontvangen bonus over de laatste drie jaren
  • correspondentie met betrekking tot het geschil
  • toelichting geschil en eventuele gespreksverslagen